top of page
moon-g88dc27926_1280_edited.jpg
space-g2b4db72de_1280.png

Bright Future Dimension

Veronika
učitel a průvodce
O mně

    O nás

Veronika

Na tento svět jsem přišla 25.12.1986, do zatížených rodů otce i matky na pomezí vibrací 34/7 a 33. Už od raného dětství se mi otevřel duchovní svět, vzpomínky, vidění, sny, vnímání energií, různé prožitky. Vědomě jsem na tuto cestu vstoupila ve svých 20 letech.

Nejprve jsem poznávala vnitřní svět svůj a dalších lidí. Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci, získala doktorát
z klinické psychologie, osvědčení Psycholog ve zdravotnictví a absolvovala akreditovaný kurz krizové intervence. V letech 2002-2012 jsem získala mnoho praktických zkušeností z téměř dvou desítek pracovišť a oblastí, včetně meziborových a pracovala s dětmi i dospělými.

Poté jsem ještě pár let pokračovala v PhD. programu Lékařské psychologie a psychopatologie na 1. lékařské fakultě Univerzitě Karlovy. Věnovala jsem se propojení medicíny, biochoemie a psychologie. Vnímala jsem ale, navzdory zájmu o bádání, že toto není moje cesta.

V roce 2013 jsem se po takřka roční zkušenosti s poskytováním psychologické péče o umírající a poradenstvím pro rodiny rozhodla pracovat s lidmi ve vlastní praxi.

V roce 2016 jsem se ještě na rok ponořila do sféry business psychologie, která přinesla řadu podnětných setkání se zajímavými osobnostmi a další zkušenosti.

 

Už v počátcích studia psychologie mi začalo být jasné, proč jsou lidé ke studiu tohoto oboru přitahováni. Spolu s tím se otevřela i má cesta léčení rodové zátěže. Pochopila jsem, že psychologové i psychiatři mohou léčit také sebe sama - byť bohužel ne každý tuto možnost využije - protože k sobě dle zákona přitažlivosti hojně přitahují ty, kteří řeší podobné potíže, jakými dosud trpí oni sami či která se vyskytovala v jejich původní rodině. Pokud se takovým lidem pokoušejí upřímně a ze srdce pomoci, mohou pomoci i sami sobě.

Když jsem se uzdravila ze svých emočních zranění, což byla cesta postupného zjemňování, objevování, nelehké práce na sobě i pokusů a omylů (cesta je popsána v knize Konec utrpení v rodinách a vztazích), stála jsem najednou v bodě, kdy jsem v psychologické práci přestala vidět smysl. Zároveň u mě došlo
k velkému duchovnímu pokroku a já se nakonec k práci s lidmi vrátila v mnohem jemnější podobě a s jiným přístupem. Psychologickou práci jsem z podoby vážné potíže-léčení druhých-záchrana druhých transformovala do podoby jasného vědomí, že lidé (duše) prožívají své lekce a zkušenosti a nesou odpovědnost za stav svého života, přesto mohu poskytnout techniky a nástroje, jimiž se ze svých omezujících programů a vzorců mohou vyvázat, případně jim mohu pomoci zlepšit stav těla-psychiky nebo pomoci pochopit smysl jejich pobytu zde. Nedílnou součástí mé práce je tedy také duchovní sféra a naladění na energii vně i uvnitř.

Také mě v životě potkaly výzvy v oblasti zdraví, vztahů i duchovní cesty a vlastní zkušenost s jejich překonáním ještě umocňuje mou schopnost posouvat druhé. Díky prožitým vlastním lekcím dokáži druhým lidem hluboce porozumět a díky daru vnímání dokáži rozpoznat i to, co se nachází pod povrchem, vidět emoční zranění a další souvislosti. To mi pomáhá vytvářet pro druhého efektivní cestu a možnosti. Stojím nohama pevně na zemi, zároveň mne provází hluboké napojení na světy, které nás přesahují.

Oblast mého zaměření v privátní praxi se tak s léty proměňovala. První léta v mé praxi jsem řešila nejčastěji právě rodovou zátěž a traumata, silná emoční zranění, ale i rozličné zdravotní potíže a psychiatrickou zátěž. Od klinické sféry a těžkých vnitřních stavů, od nemocí a poruch těla i duše a vztahové potíže jsem došla až
k dnešnímu celostnímu růstovému nastavení (zdraví-psychika-harmonické vztahy-spiritualita).

Za těchto deset let (2013-2023) jsem potkala mnoho zajímavých lidí a poznala nespočet příběhů. Vznikly dvě knihy, Strach z opuštění (2017) a Konec utrpení
v rodinách a vztazích (2020), rozhovory na kanálech Rváči s osudem a Cesty
k sobě a také šest vedených meditací.

 

Dnes by mou práci nejlépe charakterizovala tato slova:

Napojení-Vize-Smysl-Síla-Směr-Cesta-Posun-Tvoření-Svoboda-Synergie-

Růst vědomí individuálního i kolektivního

Nedílnou součástí této cesty jsou příroda a spojení s energií Všeho.

Na vědomé duchovní Cestě jsem od roku 2005, v roce 2010 jsem se stala mistrem reiki. Věnuji se meditacím, józe, šamanské cestě, čchi-kungu i jiným technikám.

Stálým, klidným a moudrým společníkem, kterého se mnou můžete potkat je fena vipeta (*2021).

Jsem vizionář, který dokáže vidět podstatu i budoucí nejvyšší potenciál.

Radek (*1978) se od necelé poloviny roku 2023 začal spolupodílet na tvorbě příspěvků na Facebook Bright Future Dimension, jeho medailonek bude přidán
v budoucnu, až se připojí k širší činnosti (externí spolupráce).

 Zatím má své závazky a povinnosti jinde.

 

wallpaper-g3848e89ed_1280.jpg
snow-g4d5e52d85_1280.jpg
Reference

Když mi na prvních schůzkách říkala, že život může být klidné a veselé místo, nevěřila jsem .. teď už věřím. Mé nynější vnímání a pohled na svět je celkově tak moc odlišný od toho jaký byl než jsem potkala Veroniku, že se občas až divím, jak jsem to tak dlouho mohla zvládnout, o to víc si vážím, že ji mám na své Cestě.

                   P.M.

SPOJME SE

+420 720 284 105 (pouze SMS)
b.f.dimension@seznam.cz
Číslo účtu: 1448213017/3030

IBAN: CZ10 3030 0000 0014 4821 3017

BIC: AIRACZPP

Z osobních důvodů jsou nyní pro nové klienty pozastaveny osobní schůzky. Vhledy pokračují a jsou preferovanou variantou, neboť je lze vypracovat nezávisle na čase a přizpůsobit okolnostem.

O případných změnách budu informovat.

Pokud neobdržíte odpověď na svůj email do 3 dnů, prosím kontaktujte mne přes SMS, email mohl někam zapadnout. Vždy odpovídám na každý email. Telefonní hovory však nemám kapacitu přijímat, děkuji za pochopení.

Těším se na případnou spolupráci a přeji naplněné dny, Veronika

 

Kontakty
bottom of page