top of page
moon-g88dc27926_1280_edited.jpg
space-g2b4db72de_1280.png

Bright Future Dimension

Veronika
učitel a průvodce

Radek
mentální kouč
 
O mně

    O nás
     
(Veronika a Radek)

Veronika

Pracuji s lidmi, kteří chtějí vědomě uchopit a tvořit svůj život, harmonizovat, co není v rovnováze, překonat výzvy nebo projít změnami ve vnitřní síle a stabilitě. 

Věnuji se otázkám zdraví, psychice, vztahům i spirituální cestě.

Jsem vizionář, který dokáže vidět podstatu i nejvyšší potenciál.

Na tento svět jsem přišla 25.12.1986, do zatížených rodů otce i matky na pomezí vibrací 34/7 a 33. Už od raného dětství se mi otevřel duchovní svět, vzpomínky, vidění, sny, vnímání energií, různé prožitky. Vědomě jsem na tuto cestu vstoupila ve svých 19 letech.

Nejprve jsem poznávala vnitřní svět svůj a dalších lidí. Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci, získala doktorát
z klinické psychologie, osvědčení Psycholog ve zdravotnictví a absolvovala akreditovaný kurz krizové intervence. V letech 2002-2012 jsem získala mnoho praktických zkušeností z téměř dvou desítek pracovišť a oblastí, včetně meziborových a pracovala s dětmi i dospělými.

Poté jsem ještě pár let pokračovala v PhD. programu Lékařské psychologie a psychopatologie na 1. lékařské fakultě Univerzitě Karlovy. Věnovala jsem se propojení medicíny, biochoemie a psychologie. Vnímala jsem ale, navzdory zájmu o bádání, že toto není moje cesta.

V roce 2013 jsem se po takřka roční zkušenosti s poskytováním psychologické péče o umírající a poradenstvím pro rodiny rozhodla pracovat s lidmi ve vlastní praxi.

V roce 2016 jsem se ještě na rok ponořila do sféry business psychologie, která přinesla řadu setkání s rozličnými osobnostmi a poznání další části spektra energií přítomných na planetě.

Už v počátcích studia psychologie mi začalo být jasné, proč jsou lidé ke studiu tohoto oboru přitahováni. Spolu s tím se otevřela i má cesta léčení rodové zátěže. Pochopila jsem, že psychologové i psychiatři mohou léčit také sebe sama - byť bohužel ne každý tuto možnost využije - protože k sobě dle zákona přitažlivosti hojně přitahují ty, kteří řeší podobné potíže, jakými dosud trpí oni sami či která se vyskytovala v jejich původní rodině. Pokud se takovým lidem pokoušejí upřímně a ze srdce pomoci, mohou pomoci i sami sobě.

Když jsem se uzdravila ze svých emočních zranění, což byla cesta postupného zjemňování, objevování, nelehké práce na sobě i pokusů a omylů (cesta je částečně popsána v knize Konec utrpení v rodinách a vztazích), stála jsem najednou v bodě, kdy jsem v psychologické práci přestala vidět smysl. Zároveň u mě došlo k velkému duchovnímu posunu a já se nakonec po zhruba roce vnitřního usebrání vrátila k práci s lidmi v jemnější podobě a s jiným přístupem. Psychologickou práci jsem z podoby vážné potíže-léčení druhých-záchrana druhých transformovala do podoby jasného vědomí, že lidé (duše) prožívají své lekce a zkušenosti a nesou odpovědnost za stav svého života, přesto mohu poskytnout techniky a nástroje, jimiž se ze svých omezujících programů a vzorců mohou vyvázat, případně jim mohu pomoci zlepšit stav těla-psychiky nebo pomoci pochopit smysl jejich pobytu zde. Nedílnou součástí mé práce je duchovní sféra a naladění na energie vně i uvnitř.

Můj přístup k lidem je velmi přátelský, rovnocenný, respektující cestu každého, empatický, přesto přímý. 

Díky tomu, že mě v životě potkaly četné výzvy v oblasti zdraví, vztahů i duchovní cesty, zesiluje zkušenost s jejich překonáním mou schopnost posouvat druhé. Díky prožitým vlastním zkušenostem a nabytému poznání dokáži druhým lidem porozumět do hloubky. Díky daru vnímání dokáži rozpoznat i to, co se nachází pod povrchem, vidět a vnímat emoční zranění i další souvislosti. To mi pomáhá vytvářet pro druhého efektivní cestu a možnosti.

Stojím nohama pevně na zemi, zároveň mne provází hluboké napojení na světy, které nás přesahují.

Za deset let privátní praxe (2013-2023) jsem potkala velké množství zajímavých lidí coby klientů a měla jsem možnost stát se součástí rozmanitých a jedinečných životních příběhů. 

Vznikly dvě knihy, Strach z opuštění (2017) a Konec utrpení
v rodinách a vztazích (2020), rozhovory na kanálech Rváči s osudem a Cesty
k sobě a také šest vedených meditací.

Dnes by mou práci nejlépe charakterizovala tato slova:

Napojení-Vize-Smysl-Síla-Směr-Cesta-Posun-Tvoření-Svoboda-Synergie-

Růst vědomí individuálního i kolektivního

Nedílnou součástí této cesty jsou příroda a spojení s energií Všeho.

Na vědomé duchovní Cestě jsem od roku 2005, v roce 2010 jsem se stala mistrem reiki. Věnuji se meditacím, józe, šamanské cestě, čchi-kungu, čínským bojovým uměním bagua a shaolinu i jiným technikám.

Stálým, klidným a moudrým společníkem, kterého se mnou můžete potkat je fena vipeta (*2021).

Radek

Věnuji se komplexnímu osobnostnímu rozvoji mužů. Od fyzického potenciálu, přes ukotvení mužské energie - emoce, mentální odolnost, seberealizaci až po spirituální růst.

Muž – Bojovník – musí být připraven a schopen uvědoměle udeřit rychlostí blesku a silou hromu, je-li třeba, přesto ovládat svůj vztek a neplýtvat energií. Naplno miluje a chrání svou ženu a nejbližší a podá pomocnou ruku a podpoří činem a radou své dcery a syny i ostatní na jejich vlastní životní cestě Bojovníka.

Narodil jsem se do „normální rodiny“ v roce 1978. Jako dítě jsem byl vychován
k disciplíně a ke vzdělávání se. Jakkoli se to může zdát nudné, vděčím tomuto rigidnímu přístupu rodičů v rané výchově za to, kde jsem nyní. Osvojil jsem si myšlenku „Dělej dnes, co nikdo dělat nechce, abys mohl zítra dělat, co ostatní dělat nemohou.“ Stal jsem se investorem svého života. Tehdy se zrodil zdravý pramen, který si odhodlaně razil cestu. Můj pramen postupně během života nabíral na síle a díky vybudované schopnosti čelit výzvám, jasně definovat své zájmy, věnovat se jim dlouhodobě a cílevědomě a dosáhnout v nich vysoké úrovně, jsem je vzájemně dokázal užitečně propojit. Získal jsem také schopnost být otevřený změně, novému poznání a zkušenostem, které zhodnocují mé předchozí znalosti a vědomosti dříve netušeným způsobem.

Přítoků k původnímu pramenu nebylo mnoho. O to větší však byla jejich jednotlivá síla, bouřlivost či hloubka. Jejich konečným spojením vznikl jednotný a mohutný veletok, který dokáže, dnes již svou klidnou silou, nejen vést, nadnášet, směřovat, jemně inspirovat, ale především dodávat netušenou energii a otevírat nejvyšší potenciály.

Energie jednotlivých přítoků pramene mého života se postupně zjemňuje – od hrubě existencionálních a materialistických, přes ryze výkonnostně či silově směřujících – až po současně převažující energie kognitivní, emocionální a spirituální. Právě tyto jemnější energie, které staví na síle těch hrubých, ale dodávají onu klidnou sílu. Každá z energií má svůj význam, ale až jejich spolupůsobení a díky vnitřní práci cíleně kultivovaná schopnost jemně pracovat s každou z nich, otevírá cestu k nalezení plnosti a smyslu života Bojovníka.

Vzdělání a profese:

      VŠFS / Investiční bankovnictví / vice než 20 let zkušeností s obchodováním na

      finančních trzích

      Newton University / Mentální koučink ve sportu a businessu

      (roční postgraduální program MSc. )

Sport / zájmy a osobnostní rozvoj:

       Kulturistika a silové sporty– více než 25 let tréninku, bohaté soutěžní i

       trenérské zkušenosti

       Licence: Trenér kulturistiky II třídy

      10 let v soutěžní formě (Mistr Čech a ČR 2013)

       Dlouholetá trenérská spolupráce s kulturisty nejvyšší amatérské i 

       profesionální úrovně (Pavel Beran, Jan Turek)

Dlouhodobé studium neurověd, biochemie a dalších oborů s univerzálním

       využitím pro sport i osobnostní rozvoj

       Program Unbeatable Mind by Mark Divine (komplexní roční program

       osobnostního rozvoje - fyzická zdatnost, mentální a emocionální odolnost - 

       stavící na principech výcviku speciálních vojenských jednotek SEAL +

       spirituální rozvoj)

       Certifikovaný koučovací program Unbeatable Mind (2024 dosud)

       Praktikování metod kognitivního managementu

Na své cestě Bojovníka se po několika letech tréninku funkční sebeobrany nyní věnuji japonskému Ju Jitsu a studiu filozofií východních bojových umění.

Publikační činnost:

Rambook XXXL – Buduj svaly jako profesionál (2019)

wallpaper-g3848e89ed_1280.jpg
snow-g4d5e52d85_1280.jpg
Reference

Když mi na prvních schůzkách říkala, že život může být klidné a veselé místo, nevěřila jsem .. teď už věřím. Mé nynější vnímání a pohled na svět je celkově tak moc odlišný od toho jaký byl než jsem potkala Veroniku, že se občas až divím, jak jsem to tak dlouho mohla zvládnout, o to víc si vážím, že ji mám na své Cestě.

                   P.M.

SPOJME SE

+420 720 284 105 (pouze SMS)
b.f.dimension@seznam.cz
Číslo účtu: 1448213017/3030

IBAN: CZ10 3030 0000 0014 4821 3017

BIC: AIRACZPP

Aktuálně jsou možné vhledy i online schůzky, těším se na spoulpráci.

Pokud neobdržíte odpověď na svůj email do 3 dnů, prosím kontaktujte mne přes SMS, email mohl někam zapadnout. Vždy odpovídám na každý email. Telefonní hovory však nemám kapacitu přijímat, děkuji za pochopení.

Přeji naplněné dny, Veronika

 

Kontakty
bottom of page