top of page

Individuální přístup, každý zde máme svůj Plán duše

About Us

Pracuji s lidmi na vědomé duchovní Cestě nebo duchovnu otevřeným, kteří již sami ušli kus Cesty, chtějí se posouvat dál a kteří se již ideálně seznámili se způsobem mé práce a rezonuje s nimi (knihy, meditace).

Pomáhám s řešením potíží a otázek, které se na Cestě růstu pravidelně objevují
na všech úrovních - tělo-vztahy-práce-smysl života-duchovní stránka.

Neříkám lidem to, co chtějí slyšet, ale to, co je posune kupředu.

Pomoci umím také zvířatům a dětem.

Pokud Tě duše, intuice, srdce nebo cokoli v Tobě ke mně volá, pak je více než možné, že mohu být Tvým průvodcem.

Pro více podrobností čtěte níže

Detaily přístupu

Pravidelně a citlivě pracuji s fotografiemi, neboť fotografie ukazují energii, emoční zranění, vysvětlení, souvislosti. 

Pochopení projekcí a emočních zranění (viz mé knihy) napomáhá porozumění chování různých osob v různých situacích a vede k jasnému vhledu, že lidé jsou si vzájemně projekcí vlastních nevyřešených vnitřních témat a osob z jejich života.

Pracuji s naladěním na úroveň vědomí daného člověka i jeho Plán duše. Tento Plán cele respektuji - informace sděluji tak, abych jej nenarušila, i tak, abych nesytila Ego. V tomto důvěřuji svému vedení a sděluji jen to, co cítím, že sdělit mám.

Mám hluboké napojení na svět přírody a zvířat, který je neoddělitelnou součástí mého působení zde na Zemi.

Přes duchovní vnímání si zachovávám zdravý nadhled, uzemnění a rozlišuji - totéž doporučuji všem - nebýt pasivní v přijímání informací a hledat pravdu
v sobě.

Nejsem součástí žádné duchovní nebo náboženské skupiny.

Nepracuji s lidmi s vážným psychickým onemocněním nebo vážnými poruchami osobnosti, s lidmi závislými na látkách, se senzacechtivými lidmi, s lidmi neochotnými vyvivnout úsilí v práci na sobě, s lidmi neochotnými naslouchat, ani s lidmi se silným emočním zraněním.

Někdy zařazuji jógové ásany, meditační nebo jiné techniky na míru potřebám daného člověka, jako je harmonizace srdce, posílení důvěry v sebe, aktivace tvořivého potenciálu, podpora pocitu stability v životě, rozvoj intuice, napojení na sílu Matky Země, Universum a smysl života. 

Pracuji v napojení a někdy používám také léčivou energii (základem pro mne bylo Reiki, kde jsem se stala mistrem v roce 2010).


Každé setkání je jiné, dle potřeb daného člověka a mé intuice. 

bottom of page